Sunday, April 12, 2015

tymor paill

Y tymor gwaethaf i mi ydy o rŵan; dechreuodd y coed derw taflu eu paill o'u cwmpas. Mae'n wyrdd ym mhob man - y dec, y driveway, y stepiau o flaen y drws, car fy merch wedi'i barcio tu allan... Fedra i ddim mynd am dro nes diwedd y tymor oherwydd fy alergedd. (Dw i'n cerdded yn y tŷ.) 

No comments: