Saturday, April 18, 2015

ras yn y glaw

Cynhaliwyd ras 5 cilomedr a drefnwyd gan rai myfyrwyr Ysgol Optometreg y bore 'ma. Yn anffodus roedd yn bwrw glaw'n gyson drwy'r bore ac roedd y rhedwyr dewr yn wlyb iawn gan gynnwys fy ngŵr. Redodd fy mab ddim oherwydd ei anafiad ar y ffêr. Yr un hogyn bach oedd yr enillwr eleni eto. Mae'n siŵr fydd o'n aelod pwysig o dîm cross country yr ysgol uwchradd cyn hir.

No comments: