Thursday, April 9, 2015

gyda pierre

Dw i'n dal i ddysgu Ffrangeg drwy'r rhyngrwyd. Yn ddiweddar dw i'n gwylio fideo gan Pierre o Français avec Pierre. Mae o'n siarad yn araf iawn ac mae gan rai o'i fideo drawsgrifiadau sydd yn hanfodol i mi. Fe wnes i gofrestri ar ei wefan er mwyn derbyn pedwar gwers yn rhad ac am ddim. Maen nhw'n ddiddorol a dw i'n medru deall yr awdio a darllen y testunau, ond fedra i ddim creu brawddegau syml hyd yn oed. Dw i'n sylweddoli fy mod i angen rhywbeth sylfaenol sydd ddim yn pwysleisio ar y gramadeg. Gawn ni weld.

No comments: