Saturday, August 6, 2016

armadilo

Gwelais armadilo byw yn gymharol agos am y tro cyntaf erioed. (Dw i'n eu gweld nhw'n farw wrth ochr y ffyrdd yn aml.) Roedd o wrthi'n chwilio am fwyd ar y cae pan oeddwn i'n cerdded yn y bore. Doedd o ddim yn fy sylwi. (Mae ganddyn nhw olwg wael.) Creadur rhyfedd ydyn nhw. Wedi clywed yn ddiweddar eu bod nhw'n cario gwahanglwyf, roeddwn i'n cadw draw oddi wrtho fo!

No comments: