Thursday, August 4, 2016

bara wedi'i losgi

Methais yn llwyr! Ceisiais wneud bara ŷd yn y cwcer reis. Clywais arogl mwg a dyma agor y caead. Roedd y dorth yn sownd i'r bowlen. Torrais i hi (y rhan bwytadwy) a mwydo'r gweddill mewn dŵr. Roedd yn amhosibl cael gwared ar y darnau du a'r arogl mwg. Rhaid taflu'r cwcer i fwrdd. Dw i ddim yn barod i brynu un newydd eto fodd bynnag. Bydda i'n paratoi reis mewn sosban am y tro.

No comments: