Tuesday, August 30, 2016

yn japan

Cyrhaeddodd fy merch yn Japan yn ddiogel oriau'n ôl. Mae hi'n aros efo'i chwaer am y noson, a symud i lety ger ei gweithle yfory. Clywais ei bod hi wedi blino'n lân ond yn teimlo'n llawer gwell ar ôl bwyta powlen o gawl past ffa soia. Bydd hi'n gweithio fel tiwtor Saesneg am 11 mis.

No comments: