Friday, August 5, 2016

i'r ben

Aethon nhw i'r ben! Hynny ydy bod fy nwy ferch a'u ffrind wedi dringo i ben cromen Brunelleschi yn Firenze. Roedden nhw ar y pumed yng nghiw cyntaf y diwrnod. Roedd yn syniad da iddyn nhw gychwyn yn gynnar gan fod yna dagfeydd ofnadwy erbyn iddyn nhw ddod i lawr. Dwedodd un o fy merched nad oedd y dringo'n rhy flinedig. (Ifanc a ffit mae hi!) Mae'n rhyfeddol eu gweld nhw lle roeddwn i wedi bod dwy flynedd yn ôl. (Roedd rhaid i mi ymarfer dringo grisiau cyn mynd!)

No comments: