Monday, August 8, 2016

llety moethus

Wedi treulio wythnos brysur a hapus yn yr Eidal, mae fy merched ar eu ffordd i Ffrainc am fwy o wyliau. Gan fod eu fflat yn agos iawn at gromen Brunelleschi, "roedd yn hawdd dod adref bob dydd - dim ond anelu at y gromen a oedd angen," medden nhw. Byddwn i'n dweud mai dyna un o'r lletyau mwyaf moethus yn Firenze. (y llun: golwg drwy ffenestr eu fflat)

No comments: