Wednesday, August 3, 2016

siena

Mae fy ddwy ferch wrthi'n mynd o gwmpas yn yr Eidal efo'i gilydd. Aethon nhw i Siena ddoe. Gan fod fy merch hŷn wedi bod yno o'r blaen, y hi oedd y tywysydd teithio. Roedden nhw'n cael cymaint o hwyl fel collon nhw fws i fynd i San Gimignano, ac roedd rhaid aros yn Siena nes iddyn nhw ddod yn ôl i'w fflat yn Firenze. Mae fy merch iau ynghyd â'i ffrind o Loegr yn ymweld â Pisa heddiw tra bod ei chwaer hŷn yn treulio'r diwrnod yn Lucca lle dw i wedi aros am wythnos yn mynychu cwrs Eidaleg ddwy flynedd yn ôl.

1 comment:

Yvonne said...

I wish you could be with them!