Wednesday, August 31, 2016

diwylliant arall

Cafodd fy merch ei thaflu i mewn i'r bywyd yn Japan ar yr unwaith. Bwytaodd hi anpan a melon pan yn lle croissant i frecwast.Wedi cerdded yn y parc cyfagos, aeth hi a'i chwaer i siopa, ac wedyn i'r llety dros dro cyn iddi ffeindio lle mwy parhaol. Gŵr a gwraig clên sydd yn cynnig eu hystafell sbâr iddi hi. Dwedodd hi ei bod hi wedi mwydo yn y bath neithiwr er gwaetha'r gwres. Mae nifer o bobl Japan yn mwydo yn y bath cynnes drwy'r flwyddyn hyd yn oed yn ystod yr haf poeth.

No comments: