Tuesday, August 2, 2016

cip ar y nyth wag

Mae fy mab ifancaf yn mynychu gwersyll cross country ers dydd Sul. Dim ond y gŵr a fi sydd gartref nes iddo ddod yn ôl ddydd Iau. Mae'r tŷ'n wag iawn. Dw i bron â chlywed atsain! Penderfynais goginio swper bob yn ail ddiwrnod, a bwyta'r un bwyd am ddeuddydd yn hytrach na choginio llai o faint bob dydd. Gwych! Mae'r gŵr yn fodlon hefyd yn dweud bod y bwyd yn blasu'n well y diwrnod wedyn. Bydd y mab yn gadael cartref am brifysgol flwyddyn nesaf beth bynnag. Ymarfer byw mewn nyth wag ydy hyn.

No comments: