Tuesday, August 9, 2016

hwyl am y tro

Mae Jane o Jerwsalem newydd adael Israel i gael hoe fach am dair wythnos efo ffrindiau yn Sweden. Mae hi'n gweithio'n ddygn heb gyflog ers chwe blynedd er mwyn dangos i'r byd beth sydd mynd ymlaen yno. Er bod yn gas ganddi adael y wlad mae hi'n ei charu cymaint, roedd baich drwm beunyddiol heb seibiant yn ormod iddi. Roedd rhaid iddi adael am sbel i leddfu ei nerfau. Gobeithio y bydd hi'n cael ymlacio'n llwyr a dod yn ôl yn holl iach.

No comments: