Thursday, August 11, 2016

bywyd hamddenol

Mae fy nwy ferch yn mwynhau wythnos hamddenol mewn tref fach yn ne Ffrainc. Maen nhw'n aros yn nhŷ'r teulu homestay tra'r olaf ar eu gwyliau. Aethon nhw i'r archfarchnad, y farchnad agored, y Bible study, yn byw bywyd cyffredin fel y bobl leol. Dwedodd fy ail ferch fod ei chwaer yn medru cyfathrebu yn Ffrangeg yn rhwydd!

No comments: