Wednesday, August 10, 2016

medal efydd

Llongyfarchiadau mawr i Yarden Gerbi o Israel! Enillodd hi fedal efydd yn y gystadleuaeth Judo (dan 63 kg) yn y gemau olympaidd. Y fedal gyntaf i Israel ers 2008. Curodd hi ferch o'r wlad a greodd y grefft ymladd hwn, sef Japan. Cafodd alwad ffôn gan yr Arlywydd, a neges Twiter gan y Prif Weinidog a alwodd hi'n arwr.

No comments: