Saturday, August 13, 2016

bore

Mae'r wawr yn oedi un funud bob dydd. Pan es i allan i gychwyn cerdded, roedd hi'n hanner tywyll. Gwelais y foment pan ddiffoddodd golau'r stryd. Doedd neb yn y gymdogaeth. Cyrhaeddais y goedwig. Roeddwn i'n bwriadu mynd yn bell, ond wedi gweld ewig yn y cysgod, troais yn ôl i beidio ei dychryn hi. Erbyn i mi ddod yn ôl ger fy nhŷ, roedd yn fore llawn. 

No comments: