Friday, August 26, 2016

hanes gwin

Anrheg hyfryd yng nghês fy merch oedd gwin gwyn lleol. Anrheg gan y teulu roedd hi'n aros efo nhw ydy o a dweud y gwir. Mae'n flasus dros ben. Dydy fy merch ddim yn yfed llawer fel arfer ond roedd hi'n mwynhau ychydig o win i fynd efo swper bron bob nos yn Ffrainc. Dwedodd fod y teulu'n gorffen potel ar bob pryd o fwyd; mae hi'n credu taflir y gweddill os oes unrhyw win ar ôl (fel taflir te oer yn y DU!)

No comments: