Monday, August 15, 2016

yr ail fedal

Yr ail fedal i Israel! Ori Sasson, jiwdoka sydd ennill yr efydd. Cafodd ei drin yn ofnadwy o anghwrtais gan ei wrthwynebydd o'r Aifft yn y rownd arall - pan estynnodd Sasson ei law at y llall ar ôl y gêm, gwrthododd y dyn o'r Aifft ysgwyd llaw a cherdded i ffwrdd. Ymddygiad annerbyniol mewn chwaraeon yn enwedig yn Jiwdo lle mae cwrtais yn hynod o bwysig.

No comments: