Friday, August 12, 2016

mango

Hyd yn oed ar ei gwyliau, mae Jane wrthi'n postio i gefnogi Israel. Roedd hi'n hapus dros ben gweld mango a fewnforiwyd o Israel yn yr archfarchnad, ac yn diolch Sweden am hynny yn y fideo. Gobeithio bod hi'n cael amser braf.

No comments: