Saturday, October 12, 2019

corwynt rhif 19

Mae'r corwynt mwyaf nerthol ers 60 mlynedd ar Japan ar hyn o bryd. Dw i mewn cysylltiad cyson gyda fy nwy ferch sydd yn byw yn Tokyo. Mae popeth wedi ei ganslo, ac felly rhaid iddyn nhw aros yn eu fflat. Mae hyn yn dda oherwydd bod ganddyn nhw annwyd ofnadwy. Maen nhw'n barod i fynd i loches os bydd angen. Mae fy mam yn iawn hefyd. Mae hi'n byw mewn fflat hynod o ddiogel a chadarn, efallai llawer mwy diogel na unrhyw loches, yn ôl fy mrawd sydd yn byw yn Yokohama.

No comments: