Wednesday, October 30, 2019

seigiau gwahanol

Dw i bron yn sicr bod gen i anoddefiad FODMAP, wedi dilyn y diet arbennig am sbel. Dw i'n ceisio fy ngorau i osgoi'r bwyd sydd yn achosi problemau, a hefyd gwneud yn siŵr fy mod i'n cael digon o faetholion. Rhaid paratoi seigiau gwahanol yn aml felly. Dyma'r swper neithiwr:
Y gŵr (nad oes ganddo unrhyw alergedd bwyd): spaghetti cyw iâr gyda phowdwr nionyn a garlleg 
Fi: tofu ac wy wedi'u sgramblo

No comments: