Friday, October 11, 2019

yng nghanol yr iard

Roedd rhaid symud y bwydwr adar pan ddaeth y criw paentio. Er bod y gwaith wedi drosodd bron, penderfynais adael iddo fod lle mae o. Mae'n bellach i'r tŷ, ac felly dw i'n methu gweld yr adar yn agos. Ar y llaw arall, dw i'n medru eu gweld nhw oddi wrth y ffenestr uwch sinc y gegin. Mae gweld nhw tra fy mod i'n golchi'r llestri yn dwyn pleser i mi.

No comments: