Wednesday, October 16, 2019

fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i'n dioddef o broblemau'r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i'n amau mai hwn ydy'r tramgwyddwr. Dw i'n teimlo'n well ar ôl osgoi'r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig siom ydy fy mod i'n hoff iawn o ffa, nionod a garlleg - yr eitemau ar ben rhestr y bwyd i'w osgoi. Dechreuodd y symptomau wrth i mi gychwyn eu bwyta llawer mwy nag o'r blaen.

No comments: