Wednesday, October 16, 2019

fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i'n dioddef o broblemau'r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i'n amau mai hwn ydy'r tramgwyddwr. Dw i'n teimlo'n well ar ôl osgoi'r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig siom ydy fy mod i'n hoff iawn o ffa, nionod a garlleg - yr eitemau ar ben rhestr y bwyd i'w osgoi. Dechreuodd y symptomau wrth i mi gychwyn eu bwyta llawer mwy nag o'r blaen.

1 comment:

Celia Dave said...

Cefais ddiagnosis o ganser y fron cam 3 ym mis Awst 2010. Dywedodd ffrind gwerthfawr wrthyf am Ganolfan Lysieuol Dr. Itua yng Ngorllewin Affrica. Rhoddodd ei rhif ffôn a chyfeiriad e-bost i mi. Cysylltais ag ef yn gyflym i warantu y bydd ei feddyginiaethau llysieuol yn gwella fy nghanser a byddaf yn gwella am byth dywedais yn iawn. Gofynnaf iddo beth yw'r broses iacháu, mae'n gofyn imi dalu'r ffioedd a wnes i ac o fewn 7 diwrnod gwaith anfonodd y meddygaeth lysieuol ac yna gofynnodd imi dywedais wrth fy ffrind Gomez am y cyffur llysieuol fel ei fod wedi rhoi imi fynd i'w yfed. Felly ar ôl yfed am bythefnos, cefais fy iachâd, rwyf mor ddiolchgar ac rwy'n addo y byddaf yn ei wneud Rwy'n argymell i unrhyw un sydd â chanser ac fy mod i'n gwneud. Meddygaeth lysieuol Mae Dr. Itua yn gwneud i mi gredu bod gobaith i bobl â chlefyd Parkinson, sgitsoffrenia, scoliosis, canser y bledren, canser y colon a'r rhefr, canser y fron, canser yr arennau. , Lewcemia, canser yr ysgyfaint, canser y croen, canser y groth, canser y prostad Fibromyalgia,
Syndrom Ffibrodysplasia, Epilepsi, salwch Sglerosis, Clefyd Dupuytren, Diabetes, Clefyd Coeliag, Angiopathi, Ataxia, Arthritis, Sglerosis Ochrol Amyotroffig, Clefyd Alzheimer, Lupus, Carcinoma Adrenocortig.Asthma, Clefyd alergaidd. , Canser y gallbladder, Clefyd troffoblastig ystumiol, Canser y pen a'r gwddf, lymffoma Hodgkin
Canser berfeddol, Canser yr afu, Melanoma, Mesothelioma, Myeloma Lluosog, tiwmorau Niwroendocrin
Lymffoma nad yw'n Hodgkin, Canser Serfigol, Canser y geg, Canser yr Ofari, canser Sinws, sarcoma meinwe meddal, canser yr asgwrn cefn, canser y stumog
, Canser y ceilliau, Canser y Gwddf, clefyd Meniere, Canser Thyroid, Canser y fagina, canser Vulvar
Cymhorthion HIV, Herpes, Clefyd llidiol cronig, Anhwylder cof,
Dyma ei wybodaeth gyswllt ...... [E-bost ... drituaherbalcenter@gmail.com. Whatsapp ... + 2348149277967]