Thursday, October 3, 2019

jane eyre

Des i ar hyd i fersiwn gorau'r ffilm yn seiliedig ar Jane Eyre ar ddamwain. Cyfres deledu ydy hi a dweud a gwir, ac mae hi braidd yn hen heb dechnoleg fodern. Ac eto, doeddwn i erioed wedi gweld yr actorion sydd mwy addas i'r cymeriadau; mae'r actio'n eithriadol hefyd. Yr unig gŵyn sydd gen i ydy hepgorwyd rhai digwyddiadau pwysig yn y stori. Mae'r fersiwn hon yn wych beth bynnag.

No comments: