Monday, October 28, 2019

yn ôl at "persuasion"

Wedi gorffen gwrando ar lyfr clywedol Jane Ayre, roeddwn i'n chwilio am un newydd, ond methais. Mae yna gannoedd ar gael dw i'n gwybod ond mae'n anodd ffeindio un dw i'n ei hoffi. Dyma fi, yn ôl at Jane Austen, Persuasion i fod yn fanwl. Fy hoff stori Austen ydy hi. Mae yna nifer o ddarllenwyr, ond Karen Savage ydy'r gorau yn fy nhyb i. Helen Taylor a ddarllenodd Enchanted April ydy fy hoff ddarllenw; dydy hi ddim wedi darllen Jane Austen eto yn anffodus.

No comments: