Tuesday, October 8, 2019

yom kippur

Yom Kippur - y diwrnod mwyaf sanctaidd i'r Iddewon. Byddan nhw'n ymprydio a gweddïo am gael eu maddeuant, unwaith y flwyddyn. Mae angen gwaed, fodd bynnag, er mwyn cael maddeuant gan Dduw. Na chân cynnig gwaed anifeiliaid bellach oherwydd nad oes teml yn Jerwsalem bellach. Yr ateb a roddwyd gan Dduw - Iesu a gynigodd ei hun fel yr aberth berffaith, unwaith am byth. Bydda i'n gweddïo yn enwedig yn ystod wythnos Yom Kippur, bydd yr Iddewon yn dod o hyd i'r ateb, sef Meseia Israel.

No comments: