Tuesday, October 22, 2019

ruth ym mhedair iaith

Wrth wrando ar gyfres astudiaeth Llyfr Ruth ar y we (yn Saesneg,) penderfynais wrando ar yr un rhan yn yr ieithoedd dw i'n eu deall, sef Cymraeg, Eidaleg a Japaneg. Mae'n wych bod nhw ar gael yn hawdd. Roedd yn hynod o ddiddorol clywed yr un stori yn yr ieithoedd gwahanol.

No comments: