Thursday, October 17, 2019

gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:

"Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i'r aelodau - nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 yen ($28.) Bydd y cynnig yn dechrau 20 munud cyn y gêm, a phara nes y diwedd, neu amser ychwanegol os bydd angen, er mwyn curo'r Ffrainc."

Ewch amdani, hogia!

No comments: