Wednesday, October 23, 2019

fideo fenis

Mae cynifer o fideo a dynnwyd yn Fenis ar gael, ond rhaid dweud mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n ddiflas. Des i ar draws ddau sydd yn hollol wahanol i'r lleill. Tynnwyd ar gondola, ac mae'r cwpl arno fo'n gadael i'r gondolwr siarad fel mynni. Weithiau roddodd hanes adeilad yma ac acw; weithiau roedd yn cwyno am y gormod o dwristiaid, a phrinder tai fforddiadwy. Does dim cerddoriaeth na sgyrsiau swnllyd ond sŵn y dŵr ac amgylchoedd. Roeddwn i'n teimlo fel pe byddwn i ar y gondola (heb adael y cartref!)

No comments: