Saturday, October 5, 2019

siwgr a sbeis

Aeth y gŵr i Dalaith Indiana er mwyn mynd i aduniad Ysgol Optometreg. Tra oedd yno, cerddodd o gwmpas yn gweld rhai llefydd cyfarwydd lle treuliodd nifer o flynyddoedd fel myfyriwr. Ardal gyfarwydd i mi hefyd oherwydd buon ni yno am bum mlynedd gyda'r plant tra oedd y gŵr yn ceisio ennill gradd ychwanegol. Dyma Sugar and Spice, siop fach ar y campws; roedd y gŵr yn arfer prynu bisged ceirch mawr yn aml rhwng y dosbarthiadau. Roeddwn i a'r plant yn mynychu yno'n rheolaidd flynyddoedd wedyn, a mwynhau'r melysion arbennig.

No comments: