Thursday, October 10, 2019

lliw gwahanol

Paentiodd y criw'n tŷ ni. Golchon nhw'r wal gyda power wash, trwsio difrod bach yma ac acw, gorchuddio'r ffenestri gyda phapur, chwistrellu'r paent glas ar y wal, paentio'r siliau ffenestri'n felyn gyda brws. Problem. Mae'r lliw melyn yn wahanol. Roedd yn edrych yn aur yn y catalog, ond ocr tywyll ydy hwn mewn gwirionedd. Prynodd y criw'r paent yn ôl ein gorchymyn ni. Arnon ni mae'r bai. O wel. Ceisiwn fynd yn gyfarwydd ar y lliw.

No comments: