Friday, October 25, 2019

llwyddiant ysgubol

Cafodd Israel y nifer mwyaf o dwristiaid erioed eleni, diolch heb os, i weithgareddau didostur BDS rhyngwladol. Well iddyn nhw sylweddoli po fwyaf maen nhw'n ymosod ar Israel, y mwyaf cefnogol bydd y Cristnogion iddi hi. Llofruddiais ddeiseb yn ddiweddar, a derbyn y magnet hwn, sydd ar fy nghar bellach.

No comments: