Tuesday, October 29, 2019

y gêm olaf

Ces i wahoddiad arall gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn:

Annwyl pawb,

Mae'n anodd gyrru'r gwahoddiad hwn; dw i'n sicr eich bod chi'n dal i ddolurio ers dydd Sul diwethaf. Nad y cyflawniad gwaethaf bydd gorffen yn y trydydd mewn twrnamaint anhygoel fodd bynnag. Ymunwch ni yn yr un dafarn yn Akasaka, a ffarwelio â Warren Gatland hefyd. Fe gawn ni ragor o ganeuon a chyfle i gefnogi'n hogiau ni, am y tro olaf.

(Cyfieithwyd gan Emma Reese o Saesneg i'r Gymraeg.)

No comments: