Wednesday, January 18, 2012

baswn i'n licio

Dw i ddim yn teimlo'n dda ers neithiwr er fy mod i wedi gwella llawer erbyn hyn. Dw i'n dal i deimlo'n sâl pan ga' i fwyd neu ddiod. Felly fedra i ddim bwyta fel arfer. Ces i de mintys, te chamomile, ffrwythau ac iogwrt heddiw. Yr hyn dw i'n ei golli mwyaf ydy'r byrbryd o goffi a bagel efo Nutella!

4 comments:

neil wyn said...

gobeithio wnei di deimlo'n well cyn hir

Emma Reese said...

Diolch. Dw i'n gwella o dipyn i beth.

Linda said...

Gwellhâd buan i ti Junko .
XX

Emma Reese said...

Dw i'n llawer gwell erbyn hyn. Diolch.