Monday, January 23, 2012

cario'r ddraig

Mwynheais i hunangofiant Orig Williams yn fawr iawn. Dw i ddim yn ymddiddori mewn reslo ond sgrifennodd Orig mor dda fel roedd yn ddiddorol darllen am ei ornestau a'i hanes. Cymro Cymraeg pybyr oedd o ac roedd o'n cario'r ddraig yn llythrennol ac yn ei galon lle bynnag aeth o yn y byd - Asia, Affrica, Ewrop, America.


Enwodd ei ferch yn Tara Bethan Orig Williams er mwyn iddi ddal ati gario'r ddraig ar ôl i'w thad. Dysgais i fod Tara'n golygu hapusrwydd yn y Wyddeleg.No comments: