Sunday, January 22, 2012

un funud fach

Fydda i ddim yn gadael y tŷ heb fy nghamera'n ddiweddar wedi colli cynifer o gyfleoedd i dynnu lluniau da hebddo. Dw i'n falch o fy mhenderfyniad y bore 'ma pan welais i'r gweinidog yn dal ei ŵyr bach cyn y gwasanaeth. Dyma ruthro atyn nhw efo fy nghamera a thynnu llun. Dw i wedi gofalu am y babi bach yn yr eglwys llawer gwaith; babi da ac annwyl ydy o.

No comments: