Thursday, January 12, 2012

saethu â bwa

Mae plant hŷn yr ysgol wrthi'n ymarfer saethu â bwa ers misoedd ar gyfer cystadleuaeth a gynhelir cyn hir. Maen nhw'n ymarfer dwywaith yr wythnos (os bydd y tywydd yn sych) ar ôl yr ysgol. Gan ein bod ni'n cael gaeaf mwyn hyd yma, maen nhw'n mwynhau gwella eu sgil yn yr awyr iach. 

No comments: