Tuesday, January 10, 2012

hwrê i daid!

Dw i'n gwrando ar Mike Huckabee ar y we bob bore. Yn ogystal â'i adroddiad clir o ran y wleidyddiaeth, dw i'n mwynhau clywed hanesynnau diddorol cenedlaethol a rhyngwladol gynno fo.


Un diweddaraf oedd am ddyn 84 oed yng Nghaergrawnt a oedd yn baffiwr proffesiynol. Cafodd Mr. Sandy ei fygwth gan lanc hefo cyllell am bres, ond dewisodd y llanc ddyn anghywir. Lloriodd Mr. Sandy ei ymosodwr efo ei ergyd sydyn ar ei drwyn. A chiliodd y llanc yn reit gyflym!

No comments: