Friday, January 27, 2012

sufen sur

Mae tad y gŵr yn rhoi tipyn o hufen sur yn ei uwd. Pan glywais i hynny, roeddwn i'n meddwl byddai hufen sur yn suro'r uwd. Ond ces i fy synnu'n ffeindio fod o'n ychwanegu blas gwych ar fy uwd. Dw i'n gwybod bellach beth i'w wneud efo sbarion o hufen sur.

No comments: