Saturday, January 7, 2012

rysait newydd

Dw i'n mwynhau gweld ryseitiau ar You Tube yn ddiweddar, yn enwedig rhai Eidalaidd drwy gyfrwng yr Eidaleg. Dw i a'r teulu'n hoffi pasta, felly mae hyn yn ffordd dda i mi ddysgu ryseitiau newydd ac iaith ar yr un pryd.


Mi wnes i Spaghetti alla Carbonara neithiwr. Roedd yn arbennig o dda er fy mod di'n methu ffeindio Guanciale (bacwn Eidalaidd) a fy mod i'n defnyddio caws Parmigiano yn lle Pecolino. (Mae Pecolino'n ofnadwy o ddrud!) Pan goginiais i Carbonara o'r blaen, trodd yn wyau wedi'u sgramblo, ond y tro hwn roedd o'n fel dylai fod. 

No comments: