Friday, January 20, 2012

prinder toiledau cyhoeddus

Yn ôl y newyddion mae yna 40% llai o doiledau cyhoeddus yng Nghymru na deg mlynedd yn ôl. Gall hyn yn broblem fawr i'r trigolion a'r twristiaid. 


Tŷ bach ydy'r peth cyntaf a fyddwn i'n chwilio amdano fo lle bynnag awn i. Yn ffodus roeddwn i'n llwyddo i sicrhau un bob tro pan oeddwn i yng Nghymru. Ond unwaith pan es i at un, roedd arwydd yn dweud bod y lle wedi cau ac yn dangos lleoliad un arall. Sioc! Roedd y daith at y llall yn teimlo'n ofnadwy o hir!


Os Llywodraeth Cymru eisiau hyrwyddo twristiaeth, dylen nhw sicrhau bod yna ddigon o doiledau cyhoeddus ar gael.

No comments: