Tuesday, January 3, 2012

tymor newydd

Cychwynnodd yr ysgolion a'r prifysgolion dymor newydd heddiw. Es i i lyfrgell yr ysgol i wirfoddoli hefyd. Mae gwaith mawr yn fy nisgwyl yno. Mae gan fy mhlant amserlenni newydd ac amrywiol hefyd. Mae hyn yn golygu bydda i'n brysurach fyth fel gyrrwr tacsi. Ar ben hynny eith y gŵr i Hawaii i ymweld â'i rieni ddydd Iau ac aros efo nhw am wythnos. Efallai fy mod i wedi ymlacio gormod yn ystod y gwyliau! 

No comments: