Wednesday, January 11, 2012

o hawaii

Mae'r gŵr yn ymweld â'i rieni yn Hawaii ers dyddiau. Amcan y daith ydy eu helpu cymaint ag y sy'n bosibl. Mae tad y gŵr newydd droi'n 91 oed. Er ei fod o'n gymharol iach a byw'n annibynnol (mae o'n dal i yrru!) mae o angen cymorth wrth reswm. Dydy mam y gŵr ddim cyn iached yn anffodus. Felly mae'r gŵr yn treulio amser efo nhw'n trwsio'r sinc, tacluso'r ardd helpu'r gwaith papur ac yn y blaen. Wrth gwrs ei fod o'n mwynhau sgwrsio efo'i dad yn hamddenol. (Mae'n anodd i'w fam siarad bellach.) Mae o'n mynd i'r ganolfan hamdden i godi pwythau hefyd - yr unig "adloniant" iddo fo yn ystod y daith.

No comments: