Thursday, January 26, 2012

cinio bach

I ginio bach bydda i'n bwyta beth bynnag sydd ar gael yn y gegin; fydda i ddim eisiau trafferthu coginio drosta i fy hun. Ond heddiw, roedd gen i awydd bwyta spaghetti heb saws. Felly y bu. Coginiais i dipyn o basta mewn padell ffrio; fe wnaeth y dŵr orlifo dro ar ôl tro. Dim ots. Ces i spaghetti syml efo menyn, powder nionod/garlleg/persli/basil, halen, pupur a chaws parmesan dw i wedi ei ratio ymlaen llaw. Mmmm... mae'r stumog yn hapus!

No comments: