Monday, January 30, 2012

kaki

Mae yna debygrwydd rhwng y Japaneg a'r Eidaleg o ran ynganu. Mae gan ill dwy'r un llafariaid ac mae'r geiriau'n gorffen efo un ohonyn nhw bob tro (wel, bob tro yn y Japaneg a bron bob tro yn yr Eidaleg.) A dweud y gwir mae'n haws i mi siarad yr Eidaleg na'r Saesneg na'r Gymraeg, o ran ynganu cofiwch; dw i ddim yn sôn am y gramadeg.


Dw i newydd ffeindio beth ydy persimmon yn yr Eidaleg - cachi (kaki.) Kaki dan ni'n ei alw fo yn y Japaneg hefyd! Ond mae'r pwyslais ar a yn yr Eidaleg, ac ar i yn y Japaneg.

No comments: