Tuesday, January 24, 2012

tŷ arbennig

Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod yna dai yn Japan a gafodd eu symud a'u hailgodi fel maen nhw'n ei wneud yn San Ffagan. Mae un ohonyn nhw'n perthyn i'r awdur clasurol adnabyddus, sef Soseki Natsume. Roedd y tŷ, sy'n fy atgoffa i o'r ffilm Totoro, yn Tokyo'n wreiddiol ond mae o mewn dinas fawr orllewinol bellach. Diolch i Tokyobling am roi gwybodaeth ddiddorol i mi dro ar ôl tro!

No comments: