Thursday, January 19, 2012

rhy araf

Mae'r rhyngrwyd yn mynd yn arafach fyth yn ddiweddar. Roedd o'n araf o'r dechrau, ond mae'r sefyllfa'n gwaethygu. Clywais i fod yr achos ydy bod mwyfwy o bobl yn lawrlwytho ffeiliau enfawr yn ddiweddar a dw i'n byw ymhell o dŵr trosglwyddo. Dydy Skype ddim yn gweithio'n iawn chwaith hyd yn oed heb droi'r fideo ymlaen. Pe baswn i'n symud tŷ, byddai'r rhyngrwyd cyflym yn amod pwysig!

No comments: