Friday, January 13, 2012

mae pawb yn iawn

Mae'r gŵr newydd ddod adref yn ddiogel. Mae trychineb neu ddau'n debygol o ddigwydd yn y teulu tra bydd o oddi cartref - ces i un o fy nwy ddamwain gar; aeth drws y garej yn sownd, trodd y cyflyrydd awyr a'r oergell pan oedd hi dros 105F..... Dw i'n ddiolchgar bod ni'n iawn y tro hwn. Mae'r plant a'r gŵr yn gwylio eu hoff DVD, sef "24" ar hyn o bryd. Bydd three-day-weekend arnyn nhw.

No comments: