Saturday, January 21, 2012

maybe, lucky (enwau'r cathod)


Mae'r plant wedi bod yn gofalu am ddwy gath y gymdoges am bythefnos. Gan fod heddiw ydy diwrnod olaf eu dyletswydd, es i gyda'r plant at y cathod neithiwr i'w gweld nhw. Mae gynnyn nhw fywyd braf! Mewn gair, maen nhw'n meddiannu'r tŷ'r cyfan gwbl yn neidio ar fwrdd cegin a chael eu bwyd yno'n hamddenol. Mae yna fflap cath iddyn nhw fynd a dod fel y mynnan nhw. Llwyddodd un ohonyn nhw ddal aderyn bach a dod â fo yn yr ystafell fyw hyd yn oed! Ond maen nhw'n gathod cyfeillgar iawn ac yn falch o'n gweld ni.

No comments: