Thursday, September 13, 2012

cael hwyl ar y lawnt

Mae torri'r lawnt yn dasg fy mab ifancaf bellach. Does dim rhaid iddo wneud y gwaith mor aml oherwydd y sychder yn yr haf. Roedd o wrthi, fodd bynnag, ddyddiau'n ôl tra oedd o'n ychwanegu elfen ddifyrrwch at y dasg. Sgrifennodd "13" ar ddarn o'r lawnt a'i adael fel mae pawb yn cofio mai 13 oed mae o bellach!

No comments: