Friday, September 28, 2012

yn ôl at ei fflat

Mae fy mam yn Japan newydd ddychwelyd at ei fflat wedi treulio bron dau fis yn yr ysbyty; baglodd dros rywbeth a thorri ei phen-glin eto. Tra oedd hi yn yr ysbyty, darganfuwyd briw yn y coluddion ac roedd hi yng nghyflwr difrifol ar un adeg. Mae hi wedi dod drwodd fodd bynnag a dechrau cerdded efo cymorth ffon. A dyma hi'n cael mynd yn ôl at ei fflat i ailgychwyn ei bywyd efo cymorth gofalwraig yn hytrach na symud i gartref henoed . Roedd hi'n swnio'n fywiog iawn pan siaradais â hi ar y ffôn. Bydd y gŵr yn mynd i Japan yr wythnos nesaf ar fusnes ac ymweld â hi hefyd. (y llun: Mam ar wyliau efo fi ym mis Mawrth)

No comments: